Dział Laboratoryjny:

Zakres akredytacji znajduje się na stronie PCA: www.pca.gov.pl w zakładce: Akredytowane podmioty; Laboratoria badawcze. Należy wpisać numer zakresu akredytacji AB 284

Oferujemy:

 • analizy ogrodnicze i sadownicze
 • analizy gleb rolniczych mineralnych i organicznych
 • analizy osadów ściekowych i gleb pod wywóz osadów
 • analizy nawozów naturalnych i organicznych
 • analizy nawozów mineralnych
 • analizy nawozów wapniowych
 • analizy materiału roślinnego
 • oraz inne zakresy badań

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

 • organizuje pobieranie próbek gleb i materiału roślinnego,
 • opracowuje mapy zasobności i zalecenia nawozowe,
 • współpracuje z jednostkami administracji i samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nawozowej,
 • opiniuje plany nawozowe i wydaje opinie na temat stosowania nawozów.
Dział organizuje prace w województwie kujawsko-pomorskim za pośrednictwem 9 Pracowników Terenowych.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 12 z dnia 30 kwietnia 2004, pozycja 17)


Aktualności:

Oferta pracy

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy zatrudni Asystenta w Dziale Finansowo-Księgowym.

Czytaj więcej

Program azotanowy

Informacje na temat programu azotanowego uzyskają Państwo pod adresem: www.schr.gov.pl lub klikając na link "czytaj więcej".

Czytaj więcej

Ankietyzacja dotycząca realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w Polsce.

Czytaj więcej

Praktyki studenckie

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Czytaj więcej

Archiwum aktualności:

Archiwum ofert pracy


Copyright © OSChR Bydgoszcz 2016

Wykonanie projektu Dawid Grabowski Kontakt