Galeria zdjęć


Dział Laboratoryjny:

Zakres akredytacji znajduje się na stronie PCA: www.pca.gov.pl w zakładce: Akredytowane podmioty; Laboratoria badawcze. Należy wpisać numer zakresu akredytacji AB 284

Oferujemy:

 • analizy ogrodnicze i sadownicze
 • analizy gleb rolniczych mineralnych i organicznych
 • analizy osadów ściekowych i gleb pod wywóz osadów
 • analizy nawozów naturalnych i organicznych
 • analizy nawozów mineralnych
 • analizy nawozów wapniowych
 • analizy materiału roślinnego
 • oraz inne zakresy badań

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

 • organizuje pobieranie próbek gleb i materiału roślinnego,
 • opracowuje mapy zasobności i zalecenia nawozowe,
 • współpracuje z jednostkami administracji i samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nawozowej,
 • opiniuje plany nawozowe i wydaje opinie na temat stosowania nawozów.
Dział organizuje prace w województwie kujawsko-pomorskim za pośrednictwem 9 Pracowników Terenowych.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 12 z dnia 30 kwietnia 2004, pozycja 17)


Aktualności:

Oferta pracy

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy zatrudni Asystenta / Inspektora w laboratorium akredytowanym.

Czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.


DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEB (KROK PO KROKU) - pobierz przewodnik

I. Dokumenty potrzebne do wystawienia zalecanej dawki wapna na podstawie bieżących wyników badań lub wyników od 01.01.2017 roku

- Badanie pH - 8,01 zł

- Ustalenie dawki CaO - 2,13 zł

1) Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych i numery ewidencyjne działek - Załącznik Nr 1A - pobierz załącznik

Próbkę do badania pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

Na działkę ewidencyjną może przypadać więcej niż jedna próbka przebadana, ale może to być również jedno badanie na więcej niż dla jednej działki ewidencyjnej, pod warunkiem, że nie jest to powierzchnia większa niż 4 ha.

Zgodnie z normą PN-R-04031:1997

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik Nr 2A - pobierz załącznik

3) Upoważnienie (w razie konieczności) dla osoby składającej dokumenty w imieniu Wnioskodawcy - Załącznik nr 3A - pobierz załącznik

II. Dokumenty niezbędne do pozytywnego zaopiniowania wniosku składanego w OSChR

1) Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb - Załącznik nr 1 - pobierz załącznik
Ponwyższy wniosek należy zapisać na dysku twardym komputera. Otwarcie ich bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe.


Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz załącznik

2) Zalecana dawka wapna (wydana przez OSChR) - Załącznik nr 3

3) Oryginał faktury na zakup wapna lub środka wapnującego. Faktura powinna zawierać: typ, odmianę i zawartość czystego składnika - Załącznik nr 4Szczegółowe informacje nt. programu jak i formularze i instrukcje wypełniania wniosku są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu www.wfosigw.torun.pl

Zapoznaj się z Ogólnopolskim Programem

Wnioski można składać w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR), ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B oraz przesyłając Pocztą Polską na wyżej wskazany adres.

Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Informacje o typie wapna nawozowego i środka wapnującego dostępne są na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

Krajowa Stacja-Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Program azotanowy

Informacje na temat programu azotanowego uzyskają Państwo pod adresem: www.schr.gov.pl lub klikając na link "czytaj więcej".

Czytaj więcej

Ankietyzacja dotycząca realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w Polsce.

Czytaj więcej

Praktyki studenckie

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Czytaj więcej

Archiwum aktualności:

Archiwum ofert pracy


Copyright © OSChR Bydgoszcz 2016

Wykonanie projektu Dawid Grabowski Kontakt