Europejski Fundusz Rolny


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu zakup młynów glebowych związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014 -2020,

współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji
odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.