Powrót


ANKIETYZACJA DOTYCZĄCA  REALIZACJI

PRZEPISÓW  DYREKTYWY  AZOTANOWEJ  W  POLSCE.

 

           Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016r. prowadzona będzie przez firmę MGGP S.A. z Tarnowa na zlecenie Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego ( tzw. OSN ). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczacego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczacej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego ( 91/676/EWG ).

        Ankietę bedzie można wypełnoć podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę wwwhttp://ankieta.azotany.mggp.com.pl

        Wypełniając ankietę prowadzacy działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

        Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie :https://azotany.mggp.com.pl

        Zapraszamy wszystkich prowadzacych działalność gospodarczą na OSN do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.