Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEB (KROK PO KROKU) - pobierz przewodnik


I. Dokumenty potrzebne do wystawienia zalecanej dawki wapna na podstawie bieżących wyników badań lub wyników od 01.01.2017 roku

- Badanie pH - 8,01 zł

- Ustalenie dawki CaO - 2,13 zł

1) Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych i numery ewidencyjne działek - Załącznik Nr 1A - pobierz załącznik

Próbkę do badania pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

Na działkę ewidencyjną może przypadać więcej niż jedna próbka przebadana, ale może to być również jedno badanie na więcej niż dla jednej działki ewidencyjnej, pod warunkiem, że nie jest to powierzchnia większa niż 4 ha.

Zgodnie z normą PN-R-04031:1997

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik Nr 2A - pobierz załącznik

3) Upoważnienie (w razie konieczności) dla osoby składającej dokumenty w imieniu Wnioskodawcy - Załącznik nr 3A - pobierz załącznik

II. Dokumenty niezbędne do pozytywnego zaopiniowania wniosku składanego w OSChR

1) Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb - Zapoznaj się z Ogólnopolskim Programem

Powyższy wniosek należy zapisać na dysku twardym komputera. Otwarcie ich bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe.Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz załącznik


2) Zalecana dawka wapna (wydana przez OSChR) - Załącznik nr 3

3) Oryginał faktury na zakup wapna lub środka wapnującego. Faktura powinna zawierać: typ, odmianę i zawartość czystego składnika - Załącznik nr 4

Wnioski można składać w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR), ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B oraz przesyłając Pocztą Polską na wyżej wskazany adres.

Godziny przyjmowania wniosków 7:00-13:00.Szczegółowe informacje nt. programu jak i formularze i instrukcje wypełniania wniosku są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu www.wfosigw.torun.pl
Informacje o typie wapna nawozowego i środka wapnującego dostępne są na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

Krajowa Stacja-Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Kontakt

  • tel. (52) 322 32 46
  • fax (52) 322 02 20
  • bydgoszcz@schr.gov.pl

Godziny pracy:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00
  • Godziny przyjmowania próbek: Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 14:30

Adres

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz
Do tej pory naszę stronę odwiedziło: 207392 osób