Historia

Kalendarium


Rok

Wydarzenie

grudzień 2022 Przeprowadzono rekordową liczbę szkoleń pracowników. Przeszkolono 517 osób, co daje 14 szkoleń przypadających na jednego pracownika.
grudzień 2022 Zakupiono laboratoryjny młynek do gleby LMG.
grudzień 2022 Zakupiono automatyczny system dozowania roztworu ekstrakcyjnego, mieszania i jednoczesnego pomiaru pH w dwóch próbkach ekstraktów glebowych „Robot pH Minilab AR10” do programu PROW.
grudzień 2022 Zakupiono spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) do programu PROW.
listopad 2022 Pani Dyrektor uczestniczyła w IX edycji Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej” w Żninie.
listopad 2022 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy gościła i zaprezentowała działalność 23-osobowej delegacji z Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Republiki Turcji. Tematem spotkania była DYREKTYWA AZOTANOWA.
wrzesień - październik 2022 Przeprowadzono kapitalny remont w kompleksie pomieszczeń laboratoryjnych z „wodą królewską”.
sierpień 2022 Wyremontowano gruntownie dwie łazienki (I piętro i piwnica).
lipiec – sierpień 2022 Przeprowadzono inwestycję przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Stacji.
lipiec 2022 Zakupiono nowy stabilizator w węźle ciepłowniczym.
lipiec 2022 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy uczestniczyła i wystawiła stoisko reklamujące działalność Stacji na Centralnych Obchodach Krajowych Dni Pola w Minikowie
kwiecień 2022 Zakupiono nowy DEMINERALIZATOR HLP 60P zwiększający wydajność dobową do 1500 dm3.
styczeń - luty 2022 Przeprowadzono remont pokoju Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.
grudzień 2021 Przeprowadzono bardzo dużą liczbę szkoleń pracowników. Przeszkolono 536 osób, co daje 9 szkoleń przypadających na jednego pracownika.
19 sierpień 2021 Wywiad Pani Dyrektor w tygodniku lokalnym Pałuki na temat Wapnowanie na kwaśnych glebach.
lipiec 2021 Modernizacja pomieszczenia, w którym przygotowywane są próbki do badań w Pracowni Przyjęć Próbek w Zespole Preparatyki.
19-20 czerwiec 2021 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy uczestniczyła i wystawiła stoisko reklamujące działalność Stacji na Centralnych obchodach Krajowych Dni Pola w Minikowie.
2 marca 2021 Wywiad Pani Dyrektor w Strefie Agro-Gazeta Pomorska na temat Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
https://pomorska.pl/dyrektor-anna-maria-szymanska-wzrasta-zainteresowanie-kujawskopomorskich-rolnikow-badaniem-gleby-rozmowa/ar/c8-15467192
grudzień 2020 Zakupiono automatyczne urządzenie dozujące - automatyczny dystrybutor perystaltyczny do programu PROW.
grudzień 2020 Zakupiono młyn do mielenia gleby.
grudzień 2020 Przebudowano rozdzielnię elektryczną na parterze w Stacji.
listopad 2020 Zakupiono 2 sztuki nowych suszarek z wymuszonym obiegiem powietrza SLW 53 SMART do Działu Laboratoryjnego.
listopad 2020 Zakupiono automatyczy analizator przepływowy AA100 SEAL ANALYTICAL
listopad 2020 Zakupiono nowe laptopy dla Pracowników Terenowych.
listopad 2020 Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne i administracyjne na I piętrze w Stacji zostały wyposażone w klimatyzację.
październik 2020 Zakupiono system doczyszczający ultra UV-urządzenie do produkcji wody demineralizowanej.
wrzesień 2020 Powstało nowe zasilanie do serwera.
8 lipiec 2020 Modernizacja pomieszczenia Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.
13 lipiec 2020 Wystąpienie Pani Dyrektor w programie Region pełen lata 13.07.2020 w TVP na temat Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
https://bydgoszcz.tvp.pl/48951847/region-pelen-lata-13072020
20 czerwiec 2020 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy uczestniczyła i wystawiła stoisko na Centralnych obchodach Krajowych Dni Pola w Minikowie
czerwiec 2020 Przeprowadzono gruntowną wymianę podłogi na antypoślizgowe płytki oraz założono nowe drzwi w Punkcie Przyjęć Próbek i Zespole Badań Ogrodniczych na parterze w Stacji.
30 wrzesień 2019 Odbyła się Konferencja pt. “Badania agrochemiczne wyznacznikiem trendów i wyzwań dla rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim”.
wrzesień 2019 Została opublikowana książka pt. “BADANIA AGROCHEMICZNE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2011-2018”
Pod redakcją Anny-Marii Szymańskiej.
sierpień 2019 Zakupiono dwa nowe dygestoria.
luty/marzec 2019 Przeprowadzono remont pomieszczeń laboratoryjnych w Pracowni Badań Gleb Rolniczych.
2018 Przeprowadzono rekordową liczbę szkoleń pracowników. Przeszkolono 391 osób, co daje 9 szkoleń przypadających na jednego pracownika.
grudzień 2018 Zakup dwóch wag elektro-analitycznych (ABT 220-4NM, Sartorius).
listopad 2018 Odbyło się szkolenie dla wszystkich Pracowników Laboratorium z zakresu nowelizacji Normy 17025.
październik 2018 Zakup analizatora węgla organicznego z opcją całkowitego azotu (soliTOC).
październik 2018 Zakup ucieraka moździeżowego (RM-200).
październik 2018 Zakup myjki ultradźwiękowej (Bandelin Sonorex).
październik 2018 Wykonanie wyciągu pod fotometr M410.
październik 2018 Zakup Fotometru (M410 Flame Photometr).
maj – październik 2018 Poprawa warunków pracy w postaci unowocześnienia pomieszczeń w Stacji.
maj 2018 Założenie nowej instalacji wentylacyjnej w zmywalni laboratorium.
2017 Przeprowadzono bardzo dużą liczbę szkoleń pracowników. Przeszkolono 204 osoby, co daje 5 szkoleń przypadających na jednego pracownika.
grudzień 2017 Zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny dla pracowników OSChR w Bydgoszczy.
grudzień 2017 Połączono Punkt Przyjęć Próbek Glebowych (piwnica) z Punktem Przyjęć Próbek Ogrodniczych (parter) w jeden PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK mieszczący się na parterze Stacji w pomieszczeniu całkowicie wyremontowanym.
2017 Rozpoczęto remonty pomieszczeń laboratoryjnych - prace w toku, dotychczas wykonano: remonty i przystosowanie pomieszczeń laboratoryjnych do instalacji nowego sprzetu w ramach PROW, zmodernizowano i uruchomiono suszarnię do próbek, zamontowano instalację wyciągową w zmywalni.
wrzesień 2017 Zakupiono zestaw aparatury laboratoryjnej ze środków przyznanych na realizację PROW: Spektrometr ICP-OES, Spektrometr UV-VIS, Typ UV-1800, Analizator całkowitego węgla organicznego.
maj 2017 Został uruchomiony serwer i zmodernizowano sieć IT.
2016 - 2018 Udział w badaniach monitoringowych wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.
2016 - 2018 Kontrola Nawozów WE i Środków wspomagających uprawę roślin w ramach ustaleń w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu w ramach współpracy OSChR i WIJHARS.
2016 - 2018 Przystąpienie do programu kontroli bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
2016 - 2017 Wymiana całej floty samochodowej.
wrzesień 2016 Została założona i uruchomiona INSTALACJA GAZÓW SPECJALNYCH (acetylen, argon, tlen, azot).
2016 Przystąpienie do III edycji programu "Grunt to wiedza" w ramach współpracy z Grupą Azoty.
luty 2016 Uruchomienie nowej strony internetowej: oschr-bydgoszcz.pl
2014-2020 Przystąpienie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2004 Powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie-Wesołej i 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, w tym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
2000 Uzyskanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 284 w zakresie spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
1992 - 1999 Realizacja programu rządowego w celu opracowania mapy skażeń gleb użytków rolnych w Polsce
1976 - 1980 Kompleksowe badania gleb lekkich województwa
1976 Rozpoczęcie wykonywania badań zasobności gleb regionu w makroelementy systemem rozproszonym
1975 - 1990 Obsługa sieci gospodarstw rolnych – punktów kontrolnych zasobności gleb i składu materiału roślinnego
1975 Powołanie odrębnej sekcji finansowo-księgowej i obsługi pracowniczej
1969 Powstanie pracowni badań ogrodniczych
1964 Powołanie pracowni oznaczania mikroelementów w glebach
1961 Stopniowe tworzenie sieci terenowej służby agrochemicznej
1960 - 1978 Współtworzenie aneksów do map glebowo-rolniczych województwa
1959 Uruchomienie pracowni badań materiału roślinnego, pasz i nawozów
1958 Objęcie w użytkowanie nowego, obecnego budynku Stacji
1956-1975 Kompleksowe wykonywanie badań zasobności gleb regionu w makroelementy, I i II rotacja
1955 Rozpoczęcie działalności merytorycznej w użyczonych pomieszczeniach IUNG
1954 Podjęcie przez Prezydium Rządu uchwały o utworzeniu Stacji Chemiczno-Rolniczych we wszystkich województwach, w tym Stacji bydgoskiej

Kontakt

  • tel. (52) 322 32 46
  • fax (52) 322 02 20
  • bydgoszcz@schr.gov.pl

Godziny pracy:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00
  • Godziny przyjmowania próbek: Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00

Adres

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz
Do tej pory naszę stronę odwiedziło: 364241 osób