Program azotanowy


OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY

 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy informuje, że materiał
pn. „program azotanowy” dotyczący podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu został umieszczony w poniższej tabeli oraz na stronach www.schr.gov.pl

 

 

Program azotanowy

wymogi, przykłady, niezbędne dane

 

1. podstawy prawne

Dział III. Rozdział 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1566)

Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U z 2018 r. poz. 1339) ­ - program azotanowy (całość)

2. podział gospodarstw wg wymogów dotyczących nawożenia

2.1 bez wymagań

Do 10 ha i 10 DJP – nie są wymagane działania (z wyjątkiem nabywców nawozów naturalnych z ferm pow. 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior)

2.2 maksymalne dawki N

Maksymalne dawki N (opcjonalnie plan nawożenia azotem) obowiązuje gospodarstwa:

 • 10-100 ha
 • 10-60 DJP

2.3 plan nawożenia N

Plan nawożenia azotem obowiązuje gospodarstwa:

 • ≥100 ha
 • ≥50 ha upraw intensywnych
 • ≥60 DJP
 • nabywcy nawozów naturalnych od podmiotów importujących,
 • podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
 • nabywcy nawozów naturalnych od podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

2.4 opinia o planie

Opinia o planie nawożenia azotem, obowiązuje:

 1. w związku z programem azotanowym - podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
 2. w związku z innymi przepisami - podmioty powyżej 210 DJP, które mają taki wymóg w pozwoleniu zintegrowanym lub podmioty posiadające taki wymóg w kontekście przepisów o oddziaływaniu na środowisko.

Opinie wydają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.


2.5 Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Obowiązuje gospodarstwa powyżej 10 ha i powyżej 10 DJP.

Ewidencja obejmuje: datę zastosowania nawozów, rodzaj uprawy, powierzchnię, rodzaj nawozu, dawki, terminy przyorania na terenach o dużym nachyleniu.

 

przykład

3. Maksymalna dawka N

Obliczenie maksymalnej dawki N

Dawka N = Nmax – (N1+N2+Nn)

gdzie Nmax  - ilość N z tabeli, N1-Nn – azot działający ze wszystkich źródeł

przykład

4. Plan nawożenia azotem

ustalenie ilości N z nawozów naturalnych (produktów pofermentacyjnych)

Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu

obliczenie dawki N do planu

dawka Nmin. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg N/t] (według tabeli 10) – ∑ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy – korekta dla roślin uprawianych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych (według tabeli 13)/0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)

przykład

pobranie jednostkowe azotu

równoważniki nawozowe azotu

zasoby azotu mineralnego w glebie

ilość azotu działającego po uprawie bobowatych

lista upraw intensywnych

plan nawożenia azotem  /  przykład

5. Okresy nawożenia  /  wykaz gmin

6. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

W związku z ustawą Prawo wodne, Inspekcja Ochrony Środowiska może:

1) nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub

2) uiszczenie opłaty.

a)      2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami;

b)      3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami;

c)       500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami albo za jej brak;

d)      500 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany.

W związku z innymi przepisami, może nastąpić zmniejszenie dopłat przez ARiMR

 

Kontakt

 • tel. (52) 322 32 46
 • fax (52) 322 02 20
 • bydgoszcz@schr.gov.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00
 • Godziny przyjmowania próbek: Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 13:00

Adres

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz
Do tej pory naszę stronę odwiedziło: 358609 osób