Cennik

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy informuje, że od dnia 26 września 2014 r. nastąpiła zmiana cen za świadczone usługi.

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008r. w wprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zdania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz.U.Nr 29 poz.174) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz.U.2014r.,poz.1210)

 

Warunkiem rozpoczęcia badań jest wniesienie opłaty.

 

Opłatę można uiścić w kasie Stacji lub przelać kwotę na poniższe konto

Nr konta: NBP O/Bydgoszcz: 03 1010 1078 0093 2222 3100 0000

 

W tytule przelewu/przekazu proszę podać: ilość próbek i cenę za jedną próbkę (np. 15 x 13,12 zł).

 


Wybrane ceny za standardowo zlecane badania (za 1 próbkę):

 

ANALIZY OGRODNICZE I SADOWNICZE

 

Wielkość próbki od 0,5 litra do 1 litra.

- Analiza podstawowa (pH, N-NO3, P, K, Ca, Mg, Cl, zasolenie) - 52,48 zł

- Analiza podstawowa (pH,N-NO3,P,K,Ca,Mg,Cl,zasolenie)+zal. nawozowe - 71,23 zł

- Analiza gleb z sadów (pH, P, K, Mg) - 13,12 zł

- Analiza mikroelemenów (Cu, Zn, Fe, Mn) - 34,99 zł

- Analiza liści drzew i krzewów owocowych (N, P, K, Mg) - 186,83 zł

- Zalecenia nawozowe ogrodnicze lub sadownicze - 18,75 zł

- Oznaczenie pH - 12,50 zł

- Oznaczenie zasolenia - 13,75 zł

W przypadku innego zakresu badań niż w/w prosimy o kontakt telefoniczny:

Tel. 52-322-32-46 w.13

 

 

ANALIZY GLEB ROLNICZYCH MINERALNYCH I ORGANICZYCH

 

Wielkość próbki od 250 gramów do 500 gramów.

- Analiza podstawowa (pH, P2O5, K2O, Mg) - 13,12 zł

- Analiza mikroelementów (B, Cu, Zn, Fe, Mn) - 52,48 zł

- Analiza mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn) - 34,99 zł

- Oznaczenie pH - 8,01 zł - dawka CaO - 2,13 zł - DOFINANSOWANIE

- Oznaczenie pH i dawka CaO - 17,75 zł

- Ozn. azotu mineralnego 0-60cm(2 próbki z warstw:0-30,31-60) - 28,12 zł

- Ozn. azotu mineralnego 0-90cm(3 próbki z warstw:0-30,31-60,61-90) - 42,48 zł

- Oznaczenie S-SO4 (oddzielna pr./spreparowana pr.) - 56,23 zł/46,86 zł

- Ozn. skł. gran. (oddzielna pr./spreparowana pr.) - 46,86 zł/37,49 zł

- Ozn. subst. org./C-org.-gl.min.(oddzielna pr./spreparowana pr.) - 40,61/34,36 zł

- Ozn. subst. org./C-org.-gl.org.(oddzielna pr./spreparowana pr.) - 59,36/49,99 zł

- Opracowanie mapy zasobności gleb (1 próbka) - 3,49 zł

- Zalecenia nawozowe-broszura - 8,75 zł

Tel. 52-322-32-46 w.15

ANALIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH I GLEB POD WYWÓZ OSADÓW

 

- Analiza osadu ściekowego (pH, s.m., N-og., P, Ca, Mg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg,
subst. org.) - 666,75 zł

- Opiniowanie składu jakościowego osadu - 174,96 zł

- Analiza gleby pod wywóz osadu (pH, s.m., P2O5, Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Hg,
skład granulometr.) - 460,54 zł

- Ocena wyników badań gleb - 87,48 zł

Tel. 52-322-32-46 w.15

ANALIZY NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

 

Próbki gnojówek i gnojowic prosimy dostarczać w pojemnikach o pojemności ok. 1,5 l (butelki lub dla materiału gęstego słoiki).

Pojemniki należy wypełnić tylko do 3/4 objętości.

 

- Obornik, kompost (s.m., N, P2O5, K2O) - 212,46 zł

- Gnojowica, gnojówka (N, P2O5, K2O) - 149,97 zł

Tel. 52-322-32-46 w.15

ANALIZY NAWOZÓW MINERALNYCH

 

- Analiza jakości nawozów mineralnych

Opłata zależna od zakresu analiz, uzgodnienia indywidualne.

Tel. 52-322-32-46 w.15

 

ANALIZY NAWOZÓW WAPNIOWYCH

 

- Analiza wapna: posodowego, pocelulozowego (CaO, H2O, Cl) - 162,47 zł

- Analiza wapna defekacyjnego,kredy jeziornej,innego wapna(CaO,H2O) - 112,48 zł

- Analiza wapna nawozowego (CaO, uziarnienie) - 84,36 zł

- Oznaczenie Pb i Cd (próbka spreparowana) - 168,72 zł

- Pobranie próbki wapna - 74,98 zł

- Atest/opinia - 37,49 zł

- Analiza wapna (CaO, MgO) - metoda kompleksometryczna - 243,69 zł

 

 

Tel. 52-322-32-46 w.15

   

MATERIAŁ ROŚLINNY  – cena w zł/próbkę

 

Makro- (NogKj  P, K, Ca, Mg)  - 83,73 
Makro- (NogKj  P, K, Ca, Mg) + mikro- (Cu, Fe, Mn, Zn)  - 155,58 
Makro- (NogKj  P, K, Ca, Mg) + mikro- z borem (B, Cu, Fe, Mn, Zn) -  168,71           
Makro- (NogKj  P, K, Ca, Mg) + do wyboru S lub B - 146,84   
Makro- (NogKj  P, K, Ca, Mg) + do wyboru 1 mikro- (Cu, Fe, Mn lub Zn)  -  99,97   
Makro- (NogKj  P, K, Ca, Mg) + do wyboru 1 mikro- (Cu, Fe, Mn lub Zn) + do wyboru B lub S - 155,58   Pobranie próbki  -  37,49   
   

Tel. 52-322-32-46 w.15

 

ANALIZY MATERIAŁU ROŚLINNEGO - FEDERACJA ROSYJSKA

 

- Oznaczenie zawartości azotanów i azotynów - 109,36 zł

- Pobranie próbki - 37,49 zł

- Sporządzenie sprawozdania - 3,75 zł

W przypadku innego zakresu badań niż w/w prosimy o kontakt telefoniczny:

Tel. 52-322-32-46 w.15

       52-322-32-46 w.23

 

Kontakt

  • tel. (52) 322 32 46
  • fax (52) 322 02 20
  • bydgoszcz@schr.gov.pl

Godziny pracy:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00
  • Godziny przyjmowania próbek: Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 13:00

Adres

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz
Do tej pory naszę stronę odwiedziło: 358611 osób