Ankietyzacja dotycząca realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w Polsce.

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016r. prowadzona będzie przez firmę MGGP S.A. z Tarnowa na zlecenie Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego ( tzw. OSN ). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczacego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczacej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego ( 91/676/EWG ).Ankietę bedzie można wypełnoć podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę www: http://ankieta.azotany.mggp.com.plWypełniając ankietę prowadzacy działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.plZapraszamy wszystkich prowadzacych działalność gospodarczą na OSN do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

Kontakt

  • tel. (52) 322 32 46
  • fax (52) 322 02 20
  • bydgoszcz@schr.gov.pl

Godziny pracy:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00
  • Godziny przyjmowania próbek: Poniedziałek - Piątek: 7:00 do 15:00

Adres

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz
Do tej pory naszę stronę odwiedziło: 364259 osób